Menu

תגית: סוגי חרדות אצל ילדים

סוגי חרדות

סוגי חרדות

מאי 30, 2017

סוגי חרדות –  ישנן חרדות ספציפיות וחרדות כלליות. חרדה מוכללת – היא חרדה המלווה אותנו בכל סיטואציה, מאופיינת במחשבות רבות של קטסטרופה ותחושת דאגה חריפה שלרוב לא מתבססת על המציאות. וישנה חרדה מגורם ספציפי כמו חרדת טיסות, חרדת מבחנים, חרדה חברתית – מאנשים, או ממצבים חברתיים. אגרופוביה – חרדה ממקומות פתוחים והומי אנשים, קלסטרופוביה – […]

Uncategorized